داده کاوی

کشف خودکار ونیمه خودکار دانش

داده کاوی

کشف خودکار ونیمه خودکار دانش

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

سرآغاز هر کار نام خداست

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲ ب.ظ
به نام خدا
سلام
این جا را برای باز نشر یافته هایم در مورد داده کاوی راه انداخته ام. درنگاه آغازین و ناپخته با کارهایی که باید در این مقال به پایان برسانم، این ها به خاطرم می آید.
  • پخش مقالات بازگردان شده 
  • جمع آوری نوشتارهای پراکنده پیرامون چالش های اصلی داده کاوی
  • بررسی چالش ها و چیزهای درگیر با داده کاوی 
  • شناساندن دیگر پایگاه ها که به دید بنده کاربردی و خوب می آیند. تلاش میکنم که  گزینشی خوب در این باره داشته باشم تا دوستان گرام به سادگی با لب مطلب و مراجع اصلی آشنا شوند
  • ...
به هر روی  آغاز کار است و آینده بس نا پدید. امید که به یاری ایزد خواسته هایمان حسرت نشوند و آینده امان خیر و برکت باشد.